Geri Dönüşümün Ekonomik Alana Katkıları

  • Geri dönüşümün ekonomik alana katkısı birincil olarak maddi birçok kaybın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyip iş kaybınıda azaltarak toplumun yeniden kullanımına sunabiliyor olmasıdır.
  • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması, temizlenmesi veya depolanması gibi iş gücü ve maliyetlerin ortadan kalkmasını sağlar.
  • Hammadde tüketiminin büyük oranda azalmasına neden olur.
  • Gereksiz enerji harcamanın ve kullanımının önüne geçmeyi sağlar.
  • Kullanılamayan veya insanların elinden değerlendirilemeyen, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.
  • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin depolama, koku, kirlilikvb. problem teşkil etmesini engeller.
  • Yeni bir endüstri ortamı oluşturarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.
  • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat giderleri büyük oranda azaltır ve döviz kazanımı sağlanır..
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?